Avfallshantering

Att avfall är lika med sopor vet de allra flesta, men som avfall klassificeras faktiskt alla de rester, biprodukter och oönskade föremål och substanser som bildas i och med människors leverne och deras produktion. Detta avfall kan naturligtvis ha olika former och egenskaper och måste därmed också tas om hand på olika sätt.

Vi människor har en skyldighet att ta hand om det avfall som vi själva skapar. Detta är naturligtvis ett måste för att vår jord ska vara beboelig för oss själva och våra medmänniskor. Det är också mycket viktigt att se till att jorden fortsätter att vara det under lång tid framåt så att våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn och andra framtida generationer också kan få ta del av allt det som finns här.

Återvinning är ytterst viktigt

För att säkerställa jordens framtid har avfallshanteringen blivit allt viktigare. Så mycket som möjligt av det avfall vi genererar ska tas tillvara, oskadliggöras och allra helst också återvinnas och användas igen för att spara på de naturliga resurser som finns. Alla måste bidra för att vi ska uppnå ett hållbart resultat.

Det allra lättaste man kan göra är att införa sopsortering i sitt liv, främst i hemmet men även på arbetsplatsen och platser där man tillbringar sin fritid. Alla kan sopsortera och det är enkelt när man väl satt sig in i processen.

Det är också mycket tillfredställande att veta att pappret man sorterar blöts upp och sedan omvandlas till nytt papper, det samma gäller för glas och plast som också återvinns och blir till nya produkter. Matrester kan komposteras för att bli till ny jord som man återigen kan odla mat i. Allt som inte kan sorteras bränns istället och omvandlas på så sätt till värme eller gas som driver fordon och industrier.

Copyright © 2021 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten