Schaktfri ledningsrenovering

Nya rör utan att behöva gräva

Ledningsrenovering

Relining är ett billigt sätt att återskapa funktionen ett gammalt ledningsnät. Relining är ofta är det bästa och lättaste sättet att laga trasiga ledningar.

Nedgrävda eller inbyggda rör för fjärrvärme, vatten, avlopp eller ventilation går ibland sönder. Orsaken kan vara frätande angrepp, sättningar, frätande angrepp, rotinträngning, förskjutning av fogar eller annan skada. Ofta visar det sig att rör brister eller spricker på ställen där det är svårt eller dyrt att gräva sig fram till skadan. Klassiska lägen är under en gata eller byggnad.

Vid sådana tillfällen har det sedan länge varit naturligt att tänka på relining. Relining innebär man rensar det gamla röret och att ett innerskal förs in. Det kan också krävas slipning av korroderade ventiler och fästen.

Relining är en flexibel metod

Relining kan idag utföras för de flesta dimensioner och tryck. Variationer i utförandet kan förekomma beroende på dimension, tryck och medium.

Man kan misstänka att rörens kapacitet minskar då ytterligare ett rör ska föras in i den befintliga ledningen. Detta brukar dock inte vara något problem då den nya insidan av röret är tunn men slittålig och inte minskar kapaciteten särskilt mycket. Om man måste bevara ledningsarean kan detta också göras vid relining.

Copyright © 2021 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten