Vattensprängning av djupborrad brunn

Dålig vattentillgång leder till att vattnet sinar

Vattenspränging av brunn

Då detta rör djupborrade brunnar förekommer det mest utanför tätbebyggt område (exempelvis i fritidsområden) men även permanentboende kan få problem med vattentillgången. Alla som varit utan rinnande vatten en längre tid vet hur frutrerande det är. Ofta går det bra i någon eller några dagar, men efter det tröttnar man lätt på att bära in hinkar med färskvatten som dessutom i värsta fall måste kokas.

Brunnen bör vattensprängas eller tryckas genom att plugga borrhålet vid fast berggrund. Därefter trycks vatten in under högt tryck varvid de vattenförsörjande sprickorna utvidgas och rensas. Detta upprepas vid två till fyra olika höjdnivåer tills vattnet åter flödar.

Copyright © 2021 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten