Slamsugning

Slamsug regelbundet!

Slamsugning

Allsugning informerar här om slamsugning och ledningsunderhåll. Tekniken för slamsugning utvecklas kontinuerligt då nya metoder och tillvägagångssätt tillkommer.

Detta kan slamsugas:

  • Rännstens- & dräneringsbrunnar
  • Avloppsanläggningar & tankar
  • Pumpgropar & avskiljare

Genom att slamsuga avskiljare och brunnar regelbundet kan man undvika onödiga kostnader för rensning av avloppsledningar. Slamsugningen görs för att avlägsna grus och slam som vid bland annat översvämning följer med ut i ledningarna och med tiden orsakar stopp. Ta därför kontakt med en slamsugare i god tid före läget är akut och utarbeta tillsammans med dem ett underhållsförslag.

Tömning av sandfång på Själland

Jour dygnet runt

Vid akuta problem ring en slamsugnings-firma som har dygnet runt jour. Det betyder att de är snabbt på plats med en sug- och spolbil.

Entreprenad för kummuner

För kommuner kan det vara bra att ha god kontakt med en slamsugare som åtar sig kommunens slamsugningsansvar på entreprenad.

Copyright © 2021 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten