Högtrycksspolare för de riktigt svåra rensningarna

Stort vattenflöde är hemligheten

Rotskärning i avlopp

Vid högtrycksspolning av ledningar som innehåller sediment är det viktigt att spolmunstycket på högtrycksspolaren har rätt tryck, flöde, vinkel och form på vattenstrålarna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är vattenflödet, då en fördubbling av flödet ger en tiofaldigt ökad rensningseffekt.

En vanlig högtrycksspolbil eller en kombinerad slamsug- och spolbil har en pumpkapacitet på c:a 300-350 liter/minut, medan stora bilar klarar av hela 650 liter/minut. Den stora bilens prestanda och övriga utrustning tillsammans med en erfaren personal ger en effektiv lednings- och kulvertrensning.

Uppsugningen

Korrekt utförd högtrycksspolning drar fram stora mängder grus och sand ur ledningarna. Detta kräver i sin tur en effektiv uppsugning. För bästa resultat bör sugbilen vara försedd med en kraftig vakuumpump, sugslang på 5 tum och en evakueringpump rekommenderas. Den kan då pumpa uppsuget dränerbart vatten upp till hundra meter från sugbilen, förslagsvis till nästa brunn. Detta sker samtidigt som den kontinuerligt spolar och suger. Vid uppkoppling mot brandpost (inom 1000 meter) kan man uppnå långa arbetscykler, vilket gör rensningsarbetet effektivt.

Copyright © 2014 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten