Högtrycksspolare för de riktigt svåra rensningarna

Stort vattenflöde är hemligheten

Rotskärning i avlopp

Vid högtrycksspolning av ledningar som innehåller sediment är det viktigt att spolmunstycket på högtrycksspolaren har rätt tryck, flöde, vinkel och form på vattenstrålarna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är vattenflödet, då en fördubbling av flödet ger en tiofaldigt ökad rensningseffekt.

En vanlig högtrycksspolbil eller en kombinerad slamsug- och spolbil har en pumpkapacitet på c:a 300-350 liter/minut, medan stora bilar klarar av hela 650 liter/minut. Den stora bilens prestanda och övriga utrustning tillsammans med en erfaren personal ger en effektiv lednings- och kulvertrensning.

Uppsugningen

Korrekt utförd högtrycksspolning drar fram stora mängder grus och sand ur ledningarna. Detta kräver i sin tur en effektiv uppsugning. För bästa resultat bör sugbilen vara försedd med en kraftig vakuumpump, sugslang på 5 tum och en evakueringpump rekommenderas. Den kan då pumpa uppsuget dränerbart vatten upp till hundra meter från sugbilen, förslagsvis till nästa brunn. Detta sker samtidigt som den kontinuerligt spolar och suger. Vid uppkoppling mot brandpost (inom 1000 meter) kan man uppnå långa arbetscykler, vilket gör rensningsarbetet effektivt.

Högtrycksspolning är idag det mest effektiva och snabbaste sättet för att rengöra avloppssystem och är därmed det som används mest vid avloppsrensningar. Vanligt vatten med en temperatur på 80 grader celcius är det som används och det behövs inga kemikalier. Det är därmed även en mycket miljövänlig, skonsam och prisvärd metod. Kostnaden för en högtrycksspolning behöver inte bli så drastisk med ROT-avdrag, utan en kostnad på cirka 1800-2200 kronor brukar vara relativt vanligt förekommande. Kostnaden kan dock variera från fall till fall. Vid en högtrycksspolning anpassar man trycket efter det skick rören och ledningarna är i som ska spolas och trycket kan ställas in mellan 0 till 400 Bar. Man för ner en slang med ett speciellt spolmunstycke i röret och spolar sedan bort avlagringar och annat som täpper till. Att ha tillgång till den dokumentation som finns angående det som ska högtrycksspolas underlättar för att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt.

När man ska utföra en högtrycksspolning av sina rör är det viktigt att man anlitar ett företag som förstår hur viktigt det är att högtrycksspolning utförs med en varsam hand. Utför man inte spolningen varsamt kan man skada avloppssystemen. En bra metod är då att använda sig av ett lägre tryck och spola systemet flera gånger för att få det rent. Att rengöra sina ledningar med hjälp av högtrycksspolning är en metod som ger mycket lovande resultat. Genom att rengöra röret från sediment, skräp och annat som kan blockera röret minskar man risken för avloppsstopp i framtiden. Högtrycksspolning kan även användas till betongfräsning samt rotskärning men de vanligaste uppdragen som metoden används till är att spola rent bland annat dräneringssystem, dagvattenbrunnar, avloppsstammar, frusna avlopp samt stuprörsledningar. Den stora fördelen med att använda sig av högtrycksspolning är att det genererar en bättre genomströmning i hela rörsystemet, sparar pengar samt förlänger drifttiden med flera år.

Copyright © 2021 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten