Rotskärning och betongfräsning av avlopp

Rotskäraren avlägsnar allt

Rotskärning i avlopp

När högtrycksspolning inte är tillräckligt effektiv används ofta en rotskärare, det vill säga en vattendriven slagborrmaskin som kopplas till en stor högtrycksspolbil. Den skär bort allt från hårda avlagringar till betong.

Exempel på vad som kan rensas:

  • Rötter
  • Avlagringar
  • Isproppar i avlopp och dikestrumma
  • Hårda föremål som orsakat totalstopp i avloppsledningar
  • För långt inskjutande servisledningar
  • Felaktigt lacerade skarvtätningar
  • Rengöring/rensning innan relining

De tre sistnämnda förs med fördel under övervakning med en kamerainspektionsutrustning.

Rotskärning och betongfräsning

Copyright © 2021 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten