Högtrycksspolning gör rent i rören

Här på Allsugning får du hjälp med slamsugning och rengöring av bl.a. avloppsrör.

Högtrycksspolning

I de fall då man har råkat ut för stopp i vattenledningar är högtrycksspolning den effektivaste rensningsmetoden. Spolningen sker med vatten som under högt tryck rengör insidan av de tilltäppta rören. Med denna metod kan rör i dimensioner från Ø 25 till 2000 millimeter effektivt rengöras. Denna metod lämpar sig även mycket bra för rengöring av sopnedkast och vattenbrunnar. Med högtrycksspolaren blir det så gott som alltid rent och snyggt utan problem.

Slamsugning innebär att rengöra brunnar, avloppssystem, fettavskiljare med mera med hjälp av vakuumsug kopplad till ett speciellt tankfordon.

Kunder kan vara såväl privata husägare som kanske har en egen brunn på tomten eller fått stopp i sitt avlopp, till företag som har behov av att tömma olika typer av cisterner. Regelbunden slamsugning kan motverka onödiga driftsstopp.

Varför kan man behöva slamsuga till exempel en brunn? Grävda brunnar för alltid med sig sand och organiskt material in i vattnet och under årens lopp lägger det sig på botten så att brunnen blir grundare och grundare, till slut sinar brunnen. Med slamsugning kan avlagringarna i botten på brunnen tas bort så att brunnen blir djupare än grundvattennivån igen, ju djupare desto bättre. Ny sand i botten gör nu att vattnet klarnar.

Med slamsugning tömmer man också olika typer av tankar, allt från septiska tankar till stora cisterner. Det är renhållningsförordningen som styr tömnings-intervall, som för septitank exempelvis brukar vara en gång per år.

Den som utför slamsugningen gör detta med ett speciellt slamsugningsfordon. Om materialet är klassat som farligt avfall krävs dessutom att fordonet är anpassat efter EUs miljö- och säkerhetskrav för transport av farligt avfall. Den som kör ett slamsugningsfordon har C-körkort och är specialutbildad av sin arbetsgivare.

Samarbete med: Mullsjö Brunnsborrning

Uppdragen för slamsugning brukar bestå av:

  • Slamsugning av slamavskiljare och slutna tankar.
  • Slamsugning av fett- och oljeavskiljare.
  • Spolning av rör, avlopp och ledningar.
  • Rotskärning då rötter trängt in i rören.
  • Analys av rör och problembestämning med hjälp av kamera som förs igenom rörsystemet.

När man arbetar med slamavskiljare kan man använda sig av delsugning som innebär att man släpper tillbaka en stor del ren vätska. På så vis undviks onödiga transporter till reningsverket.

Behöver man hjälp av slamsugningsfordon är det viktigt att tänka på att fordonet ska kunna komma tillräckligt nära, helst cirka 20 meter. Längre bort krävs extra utrustning och därmed extra kostnader. Anslutning till slamsugare måste förstås vara lätt åtkomlig, till exempelren från snö. Har man ett brunnslock får det inte vara för tungt för en person att lyfta.

För källarväggar finns det en speciell metod för att åtgärda dräneringsproblem som många inte känner till. Det mest populära sättet att lösa problemet är genom att gräva ut den ursprungliga jorden runt grunden och sedan injicera betong för att bygga upp ett lager av ny jord runt huset. Detta låter lätt, men det är faktiskt en av de svåraste sätten att fixa en dränering fråga eftersom det kräver att gräva i källaren golvet och se till att du har rätt golv under för att se till att det hela lägger sig ordentligt och är skyddad. Är du i behov av hjälp med källardränering?

Behov av dygnet runt-jour vid akuta problem

Vid akuta problem ringer du direkt till den firma du har jouravtal med. De kommer då vara snabbt på plats med en kombinerad sug- och spolbil. Rörledningar finns överallt. Inom och utom fastigheter, över och under marknivå. Regelbunden tillsyn och rengöring av dessa lednignar behövs. Samtliga rörledningar bör regelbundet högtrycksspolas för att man ska undvika akuta stopp.

Så fungerar slamsugning

Bakåtriktade vattenstrålar drar högtrycksslangen in i röret. Vid tillbakadragandet spolas grus och slam mot brunnen och sugs upp i slamsugningsbilens tank.

Copyright © 2021 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten