Kamerainspektion av rörledningar

Stopp i avloppsledningarna

Kamerainspektion av rörledningar

Efter upprepade stopp i avloppsledningarna br man undersöka anledningen. Med hjälp av en videokamera inspekteras rörets kvalitet för att upptäcka stopp, eventuella skador, eller förslitningar. Man kan exempelvis från toaletten filma genom fastighetens rörsystem ända ut till kommunens avloppsledningssystem. Det också möjligt att kamerainspektera grövre ledningar från industriers eller kommuners VA-anläggningar.

Resultatet bör sedan redovisas enligt VAV:s riktlinjer. Ett protokoll över arbetet bör upprättas är även videoinspelning ingår. Vid en kamerainspektion kan rörledningens höjd mätas och dokumenteras.

Kamerainspektion är utmärkt vid:

  • Nybygge
  • Kontroll av rörens standard före ombyggnad
  • Undersökning av ledningsnät före ombyggnad eller relining
  • Övertagande av avloppsanläggningar
  • Övervakning av särskilt krävande rensningsarbeten, som bortskärning av instickande ledningar och avlägsnande av felaktiga skarvtätningar

Förutom avloppsledningar kan även vattenledningar, brunnar och ventilation m.m. kamerainspekteras.

Video som visar kombinerad kamerainspektion och slamsugning

Copyright © 2021 Allsugning - Malingevägen 13, Hägersten